Kosten


Sport Centrum

Wij zijn een sportcentrum en maken daarbij geen gebruik van een cursus-vorm. Hierdoor kunnen nieuwelingen direct instromen, waarbij zij starten met de basisbeginselen van de Chen Tai Chi. Ook wanneer u lessen mist, is dat geen enkel probleem. Bij ons wordt het tempo namelijk door uzelf bepaald. Men zit niet vast aan een cursus-tijd of een bepaalde les die ingehaald dient te worden.

Maandelijkse contributie
Kijk op onze algemene website voor de up-to-date informatie ten aanzien van de maandelijkse contributie: prijzen Chi Academy.

Automatisch incasso
Alle betalingen geschieden via automatische incasso. Hiervoor dient u een incasso-machtigingsformulier te ondertekenen.

Een Proefles is gratis en vrijblijvend. Losse lessen kosten €15,-.

Go to Top